OSTATNIA MINUTA: Koronawirus (COVID-19) tutaj
05-Luty-2021

WITAJCIE!


Na Wyspach Kanaryjskich każdego dnia intensywnie pracujemy nad tym, aby turyści mogli nas odwiedzać z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, higieny i jakości. Obecnie mamy najniższy wskaźnik zachorowalności w Hiszpanii.

Jeśli w najbliższym czasie wybierasz się na wakacje na Wyspy Kanaryjskie, tutaj znajdziesz informacje, które Cię dotyczą.

1Kto może przybyć na Wyspy Kanaryjskie?

Na Wyspy Kanaryjskie można przybyć z każdego kraju Unii Europejskiej należącego do strefy Schengen, a także z innych krajów, z którymi Hiszpania zawarła wzajemne porozumienie w sprawie przyjmowania podróżnych. Są to Australia, Kanada, Chiny, Korea Południowa, Gruzja, Japonia, Nowa Zelandia, Rwanda, Tajlandia, Tunezja i Urugwaj.

Przy planowaniu powrotu zalecamy sprawdzić obostrzenia i zalecenia obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania.

2Czy należy dokonać jakichś specjalnych formalności przed przybyciem na Wyspy Kanaryjskie?

Każda osoba przybywająca na Wyspy Kanaryjskie na wakacje będzie musiała się poddać kontroli sanitarnej, która różni się w zależności od sytuacji:

Jeśli podróżujesz ze strefy wysokiego ryzyka poza Hiszpanią:

 • Kontrola sanitarna na lotnisku polegająca na pomiarze temperatury (temperatura ciała równa 37,5°C lub wyższa będzie traktowana jako gorączka) oraz naocznym stwierdzeniu braku objawów.

Jeśli podróżujesz ze strefy niskiego ryzyka poza Hiszpanią:

 • Negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku czynnej infekcji COVID-19, wykonanego w ciągu 72 godzin przed przybyciem na Wyspy Kanaryjskie. Należy go przedstawić w momencie zameldowania w wybranym ośrodku turystycznym. Dzieci poniżej 6. roku życia nie muszą przedstawiać żadnego testu diagnostycznego z wynikiem negatywnym. Test musi być zatwierdzony przez właściwe organy sanitarne w Twoim kraju lub w Unii Europejskiej. Należy go okazać na lotnisku i/lub w hotelu. Oto lista niektórych autoryzowanych ośrodków diagnostycznych w Polsce. 

  Akceptowane testy to PCR (diagnostyka COVID-19 metodą RT-PCR), Honorowane są również testy TMA oparte na amplifikacji przez transkrypcję (Transcription-mediated amplification) oraz szybkie testy wykrywające obecność antygenów SARS-CoV-2 o swoistości powyżej 97% i czułości powyżej 80%, zgodnie z ich odpowiednią homologacją.

 • Kontrola sanitarna na lotnisku polegająca na pomiarze temperatury (temperatura ciała równa 37,5°C lub wyższa będzie traktowana jako gorączka) oraz naocznym stwierdzeniu braku objawów

Jeśli podróżujesz z innej hiszpańskiej wspólnoty automicznej i nie zamierzasz zatrzymać się w regulowanym ośrodku turystycznym:

 • Test diagnostyczny pod kątem aktywnej infekcji COVID-19 z wynikiem negatywnym, wykonany 72 godziny przed przybyciem na Wyspy Kanaryjskie. Jest on obowiązkowy od 18 grudnia 2020 r. do 15 luty 2021 r. Przed podróżą należy wysłać zaświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pdiasviajes@gobiernodecanarias.org, podając w temacie wiadomości numer lotu i datę przylotu. 

  Akceptowane testy to PCR (diagnostyka COVID-19 metodą RT-PCR), Honorowane są również testy TMA oparte na amplifikacji przez transkrypcję (Transcription-mediated amplification) oraz szybkie testy wykrywające obecność antygenów SARS-CoV-2 o swoistości powyżej 97% i czułości powyżej 80%, zgodnie z ich odpowiednią homologacją.

 • W wyjątkowych przypadkach będzie można poddać się badaniu w ciągu 72 godzin po przylocie na Wyspy Kanaryjskie lub zdecydować się na 14-dniową izolacj

Jeśli podróżujesz z innej hiszpańskiej wspólnoty automicznej i zamierzasz zatrzymać się w regulowanym ośrodku turystycznym:

 • Po przylocie na Wyspy Kanaryjskie należy udowodnić posiadanie rezerwacji w ośrodku turystycznym.
 • Negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku czynnej infekcji COVID-19, wykonanego w ciągu 72 godzin przed przybyciem na Wyspy Kanaryjskie. Należy go przedstawić w momencie zameldowania w wybranym ośrodku turystycznym. Dzieci poniżej 6. roku życia nie muszą przedstawiać żadnego testu diagnostycznego z wynikiem negatywnym. Test musi być zatwierdzony przez władze sanitarne.  Oto lista niektórych autoryzowanych ośrodków diagnostycznych w Hiszpanii. 

  Akceptowane testy to PCR (diagnostyka COVID-19 metodą RT-PCR) oraz Honorowane są również testy TMA oparte na amplifikacji przez transkrypcję (Transcription-mediated amplification) i Szybkie testy wykrywające obecność antygenów SARS-CoV-2 o swoistości powyżej 97% i czułości powyżej 80%, zgodnie z ich odpowiednią homologacją.

W każdym przypadku przed podróżą na Wyspy Kanaryjskie należy koniecznie sprawdzić warunki określone przez organizatora wycieczki lub daną linię lotniczą.

3STAN WYJĄTKOWY NA WYSPACH

Do dnia 11.02.2021 r. na wyspy, które znajdują się w trzeciej strefie zagrożenia, mogą przybyć wyłącznie:

 • podróżni tranzytowi;

Powyższe ograniczenia nie dotyczą wysp znajdujących się w strefie pierwszej i drugiej.

 

 

1. POZIOM ZAGROŻENIA

2. POZIOM ZAGROŻENIA

3. POZIOM ZAGROŻENIA

4. POZIOM ZAGROŻENIA

Teneryfa

 

x

 

 

Gran Canaria

 

 

x

 

Lanzarote

 

 

 

x

Fuerteventura

 

x

 

 

La Palma

x

 

 

 

La Gomera

x

 

 

 

El Hierro

 

x

 

 

La Graciosa

 

 

 

x

 

Podczas pobytu na wyspach turyści muszą przestrzegać obostrzeń obowiązujących w danej strefie zagrożenia, które zostały przedstawione w skrócie poniżej:

 

 

1. POZIOM ZAGROŻENIA

2. POZIOM ZAGROŻENIA

3. POZIOM ZAGROŻENIA

4. POZIOM ZAGROŻENIA

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WJAZDU I WYJAZDU Z WYSPY

NIE

NIE

TAK

 

TAK

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ NOCĄ

Między godz. 0:00 a 6:00

Między godz. 23:00 a 6:00

Między godz. 22:00 a 6:00

 

Między godz. 22:00 a 6:00

SPOTKANIA Z OSOBAMI SPOZA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Maksymalnie 6 osób

Maksymalnie 4 osoby

Jedynie w restauracji,
maksymalnie 4 osoby

Maksymalnie 2 osoby

GASTRONOMIA I RESTAURACJE

Zamknięcie o godz. 00:00,
maksymalnie 6 osób przy jednym stoliku

Zamknięcie o godz. 23:00,

maksymalnie 4 osoby przy jednym stoliku

Jedynie ogródki restauracyjne przy 50-procentowym obłożeniu,
zamknięcie o godz. 22:00

 

Zamknięcie o godz. 18:00,

 

OBIEKTY SPORTOWE

Otwarte,
grupy do 6 osób

Otwarte,
grupy do 4 osób

Zamknięte

 

Zamknięte

TRANSPORT ZBIOROWY

Funkcjonuje normalnie

50-procentowe obłożenie

50-procentowe obłożenie

 

TARGI

Tylko na świeżym powietrzu

Zawieszone

Zawieszone

 

Zamknięte

WYDARZENIA KULTURALNE

Zawieszone

Zawieszone

Zawieszone

Zamknięte

NOCNA ROZRYWKA

Zawieszona

Zawieszona

Zawieszona

Zamknięte

 

4Mam pytania odnośnie do testów:

Jaki test mam przedstawić?

Jeśli podróżujesz ze strefy wysokiego ryzyka poza Hiszpanią: Akceptowane testy to PCR (diagnostyka COVID-19 metodą RT-PCR).  RT-LAMP (Reverse Transcriptase Loop-Mediated Isothermal Amplification) oraz Honorowane są również testy TMA oparte na amplifikacji przez transkrypcję (Transcription-mediated amplification).

We wszystkich innych przypadkach: szybkie testy wykrywające obecność antygenów SARS-CoV-2 o swoistości powyżej 97% i czułości powyżej 80%, zgodnie z ich odpowiednią homologacją.

Konieczne będzie zaświadczenie w formie papierowej lub cyfrowej, zawierające następujące informacje dotyczące badania: imię, nazwisko i numer dokumentu identyfikującego osobę poddaną badaniu, autoryzowany organ lub podmiot sanitarny przeprowadzający badanie, jego dane kontaktowe, rodzaj wykonywanego testu, w odpowiednich przypadkach markę testu i jego homologację, datę i godzinę pobrania próbki oraz wynik testu. W przypadku testów antygenowych należy podać ich homologowaną swoistość i czułość. Zaleca się, aby zaświadczenie było zredagowane w języku hiszpańskim lub angielskim.

Kliknij tutaj, aby znaleźć listę niektórych autoryzowanych ośrodków w Polsce.

Mieszkam na Wyspach Kanaryjskich. Czy podczas pobytu w kanaryjskim obiekcie turystycznym muszę przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19?

Nie. W tym celu potrzebne jest potwierdzenie statusu rezydenta na Wyspach Kanaryjskich i złożenie oświadczenia na własną odpowiedzialność, że nie opuszczałeś(-aś) Wysp Kanaryjskich w ciągu 15 dni od przyjazdu do obiektu oraz że nie miałeś(-aś) przez ten okres żadnych objawów zbieżnych z objawami choroby COVID-19.

Mój pobyt na wyspach będzie długi. Czy będę musiał wykonać nowy test przed każdą zmianą zakwaterowania?

Nie. Wystarczy przedstawić dokument podróżny na dowód wykonania testu w ciągu 72 godzin przed przybyciem na Wyspy Kanaryjskie. Jeśli od Twojego przyjazdu minęło 15 dni, musisz złożyć na własną odpowiedzialność oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające, że w ciągu ostatnich 15 dni nie miałeś objawów zbieżnych z objawami choroby COVID-19.

Czy wykonanie testu jest również obowiązkowe przy opuszczaniu Wysp Kanaryjskich?

Nie, ale Twój kraj może tego wymagać. Zalecamy zawsze sprawdzać obostrzenia i zalecenia obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania.

Czy przed wyjazdem mogę wykonać test na wyspach?

Oczywiście, Wyspy Kanaryjskie dysponują placówkami zdrowia najwyższej klasy. W miejscu zakwaterowania zostaną udzielone Ci informacje o najbliższym miejscu, w którym można wykonać zatwierdzony test diagnostyczny. Ponadto podajemy listę autoryzowanych placówek na Wyspach Kanaryjskich, w których możesz wykonać test.

5Jakie środki bezpieczeństwa obowiązują na lotnisku i/lub w samolocie?

Pamiętaj, że na lotnisku i podczas całego lotu konieczne jest używanie maseczki i przestrzeganie wszystkich środków bezpieczeństwa wprowadzonych przez daną linię lotniczą lub władze lotniska.

Zalecamy, o ile to możliwe, dokonanie odprawy online, aby uniknąć zbędnych formalności na lotnisku. Należy pamiętać, że wiele linii lotniczych nie zezwala na wnoszenie bagażu podręcznego do kabiny, z wyjątkiem małej torby osobistej, która mieści się pod siedzeniem.

6Czy mogę swobodnie przemieszczać się między wyspami?

Bez wątpienia jedną z dużych zalet podróży na Wyspy Kanaryjskie jest to, że można zwiedzić kilka wysp podczas jednej wycieczki. Wyspy bardzo różnią się między sobą, dzięki czemu Twoja wycieczka będzie znacznie bogatsza i ciekawsza. 

Obecnie swobodne podróżowanie między wyspami jest w pełni przywrócone. Codzienne połączenia umożliwiają bezproblemowe przemieszczanie się z jednej wyspy na drugą zarówno samolotem, jak i statkiem. Linie lotnicze Binter i Canaryfly oraz linie żeglugowe Fred Olsen, Armas, Biosfera Express i Líneas Romero oferują możliwość podróżowania między wyspami.

7Co należy wiedzieć przed przybyciem na Wyspy Kanaryjskie? Zasady bezpieczeństwa.

Obowiązkowe jest pobranie na telefon komórkowy aplikacji ostrzegającej o zachorowaniach RadarCOVID, dostępnej zarówno na iPhone'a, jak i Androida. Aplikacja poinformuje Cię o ryzyku narażenia na COVID-19 na podstawie Twojej lokalizacji.

Poniżej przedstawiamy główne zasady, które stosujemy, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo.

 

Ogólne zasady:

 • Obowiązkowe noszenie maseczki przez dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia na ulicach oraz w publicznych przestrzeniach otwartych i zamkniętych. Wyjątek stanowi spożywanie posiłków oraz uprawianie sportu. Nie dotyczy to również osób niepełnosprawnych lub cierpiących na choroby układu oddechowego.
 • Zachowanie bezpiecznej odległości między ludźmi (ustalonej na 1,5 m).
 • Stosowanie indywidualnych artykułów higienicznych (mydło i żele wodno-alkoholowe). 
 • Odpowiednie czyszczenie i dezynfekowanie budynków i przestrzeni użytku publicznego (szczególnie toalet i inny stref wspólnych).

 

Specjalne zasady:

 • Na ulicach oraz w publicznych przestrzeniach otwartych i zamkniętych obowiązkowe jest noszenie maseczki, niezależnie od możliwości zachowania bezpiecznej odległości 1,5 metra. Ponadto nie wolno palić ani używać inhalatorów tytoniowych, o ile nie jest możliwe zachowanie odległości 2 metrów. Na ulicach obowiązuje zakaz palenia.
 • Transport publiczny i zbiorowy. Noszenie maseczki jest obowiązkowe dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia. Nie dotyczy to osób niepełnosprawnych lub cierpiących na choroby układu oddechowego. W przypadku autobusów turystycznych miejsca są uprzednio przypisane.
 • Zakwaterowanie turystyczne. Obowiązuje ograniczenie obłożenia stref wspólnych zgodnie z zasadami dystansu społecznego. Dotyczy to również animacji oraz zajęć grupowych. Dozwolone jest serwowanie posiłków w formie bufetu (jedzenie jest wydawane na osobnych talerzach) lub szwedzkiego stołu (jedzenie znajduje się za osłoną ochronną).
 • Plaże, baseny i inne przestrzenie na świeżym powietrzu. Noszenie maseczki jest obowiązkowe przy wejściu na plażę lub basen oraz podczas przemieszczania się w danych strefach. Noszenie maseczki nie jest konieczne jedynie podczas kąpieli lub przebywania w jednym miejscu, bez przemieszczania się i przy zachowaniu zalecanej bezpiecznej odległości.
 • Aktywna turystyka. Aktywna turystyka na świeżym powietrzu niesie ze sobą niewielkie ryzyko i zwykle jest organizowana dla małych grup. W każdym razie niedozwolone jest dzielenie się indywidualnym sprzętem sportowym. Ponadto należy przestrzegać stosownych procedur czystości i dezynfekcji.

8Jakie zasady ochrony osobistej należy przestrzegać, aby zapobiegać zarażeniom?

Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia zaleca wszystkim obywatelom stosowanie następujących zasad ochrony osobistej:

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody lub dezynfekuj je żelem wodno-alkoholowym.
 • Podczas kaszlu lub kichania zakrywaj usta i nos chusteczką higieniczną, po czym wyrzuć ją do kosza.
 • Zachowuj co najmniej 1,5-metrową odległość od osób, z którymi nie mieszkasz (bez względu na to czy mają objawy czy nie).
 • Używaj maseczki na ulicach oraz w publicznych przestrzeniach otwartych i zamkniętych.

Zaleca się, aby wszelkiego rodzaju spotkania lub zgromadzenia osób niemieszkających ze sobą organizowane w mieszkaniach prywatnych ograniczały się maksymalnie do 10 osób, nawet jeśli możliwe jest zagwarantowanie bezpiecznej odległości między ludźmi.

9Co należy zrobić, jeśli podczas pobytu na Wyspach Kanaryjskich zaobserwuję u siebie objawy? Ubezpieczenie zdrowotne od COVID-19.

Jeśli masz objawy, takie jak kaszel, gorączka, duszności lub ogólne złe samopoczucie, pozostań w miejscu swojego zakwaterowania i zadzwoń pod numer 900 112 061. Dostaniesz stosowne zalecenia i zostaniesz skierowany do odpowiedniego ośrodka zdrowia.

Pamiętaj, że udając się do dowolnego ośrodka zdrowia należy używać maseczki i unikać dotykania jakiejkolwiek powierzchni rękami.

Najważniejsze jest dla nas Twoje zdrowie i bezpieczeństwo, dlatego jeśli nie posiadasz ubezpieczenia zdrowotnego, na Wyspach Kanaryjskich oferujemy Ci bezpłatną polisę AXA, która pokryje wszystkie koszty związane z COVID-19. Sprawdź ofertę, klikając tutaj.

Zalecenia dotyczące higieny

Lavamanos

Myj często ręce, używając mydła i wody lub dezynfekuj je żelem wodno-alkoholowym.

Toallitas

Zasłaniaj usta i nos chusteczką higieniczną podczas kasłania i kichania, a zużytą chusteczkę wyrzuć do kosza na śmieci.

Distancia de seguridad

Zachowuj co najmniej odległość 1,5 metra od osób, z którymi nie mieszkasz (bez względu na to czy mają objawy czy nie).

Barbijo

Noszenie maseczki jest obowiązkowe w transporcie publicznym, a także na ulicy oraz w publicznych przestrzeniach zamkniętych i otwartych, niezależnie od tego czy możliwe jest zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 metra.

W przypadku wystąpienia objawów zadzwoń pod numer:

900 112 061

Fiebre

Gorączka

Tos

Kaszel

Falta de aire

Trudności w oddychaniu